Ole Grøndtveit

Født 8. juli 1933
Død 28. juli 2022

Om seremonien

Seremonien sendes direkte på denne minnesiden for de som ikke kan delta fysisk. Sendingen starter ca 15 min før seremonistart.

Tid og sted for seremonien 08-08-2022 

Adresse til bisettelsen

Svanholm seremonirom, Brøsetvegen 145 G, 7069, Trondheim