Ivar Hervik

Født 1. desember 1941
Død 1. august 2022

Om seremonien

Begraves fra Tiller kirke tirsdag 9. august kl. 10.30.
Like kjært som blomster er en gave til Norsk Luftambulanse.
Gaven kan gis her på minnesiden.

Tid og sted for seremonien 09-08-2022 

Adresse til begravelsesseremonien

Tiller kirke, Tiller-ringen 191, 7091, Tiller