Terje Gunnar Jenssen

Født 28. mars 1952
Død 24. juli 2022

Om seremonien

Bisettes i Strinda kirke torsdag 4. august kl. 10.30.
I stedet for blomster ønskes en gave til Frelsesarmeen.
Gaven kan gis her på minnesiden.

Tid og sted for seremonien 04-08-2022 

Adresse til bisettelsen

Strinda kirke, Brøsetveien 147 c, 7069, Trondheim