Anne-Karin Antonsen

Født 2. mars 1945
Død 16. juli 2022

Om seremonien

Begraves fra Havstein kirke torsdag 28.juli kl. 10.30. Sørgehøytideligheten avsluttes ved graven.

Tid og sted for seremonien 28-07-2022 

Adresse til begravelsesseremonien

Havstein kirke, Statsråd Kroghs vei 53, 7021, Trondheim