Terje Gunnar Jenssen

  • 28.03.1952 - 24.07.2022

Om begravelsen til Terje Gunnar Jenssen 

Strinda kirke

Bisettes i Strinda kirke torsdag 4. august kl. 10.30.
I stedet for blomster ønskes en gave til Frelsesarmeen.
Gaven kan gis her på minnesiden.


Adresse til bisettelsen

Strinda kirke, Brøsetveien 147 c, 7069 Trondheim


Svanholm & Vigdal har lokal tilhørighet, medmenneskelighet og hjelper alle med gravferd på en verdig, riktig og respektfull måte.

Vi er til stede i Trondheim, Melhus, Skaun, Malvik, Børsa og Orkland. Du kan alltid kontakte oss - hele døgnet, hver dag og hele året

Vanlige spørsmål
Kontakt begravelsesbyrået
Informasjon
Alltid her for deg