Per Arnt Sand

  • 31.10.1950 - 22.07.2022

Min kjæreste Per, vår fantastiske pappa og svigerfar, vår snille farfar og oldefar, vår bror, svoger og onkel

Om begravelsen til Per Arnt Sand 

Svanholm seremonirom

Like kjært som blomster er en gave til trivselstiltak hos Dialyseavdelingen på St. Olav. Gaven kan gis til konto: 4213 24 06051. Merkes med prosjekt nr. 90094 og Per Sand. Gaven kan også gis i seremonien.


Adresse til begravelsesseremonien

Svanholm seremonirom, Brøsetvegen 145 G, 7069, Trondheim


Svanholm & Vigdal har lokal tilhørighet, medmenneskelighet og hjelper alle med gravferd på en verdig, riktig og respektfull måte.

Vi er til stede i Trondheim, Melhus, Skaun, Malvik, Børsa og Orkland. Du kan alltid kontakte oss - hele døgnet, hver dag og hele året.

Vanlige spørsmål
Kontakt begravelsesbyrået
Informasjon
Alltid her for deg
Ingunn Walle
Trondheim
95331822