Gun Ekeberg

  • 13.05.1956 - 17.06.2022

Vår kjære Gun

døde fra oss den 18. juni 2022 - Et hjerte av godhet har sluttet å slå -

Om begravelsen til Gun Ekeberg 

Strinda kirke

Bisettelse i Strinda kirke (Moholt) - torsdag 30. juni kl. 10:30
Like kjært som blomster ønskes en gave til Kreftforskningen ved St Olavs - minnegaven kan gis under fanen "Gi minnegave" eller i konvolutt i kirken.


Adresse til bisettelsen

Strinda kirke, Brøsetveien 147 c, 7069, Trondheim


Svanholm & Vigdal har lokal tilhørighet, medmenneskelighet og hjelper alle med gravferd på en verdig, riktig og respektfull måte.

Vi er til stede i Trondheim, Melhus, Skaun, Malvik, Børsa og Orkland. Du kan alltid kontakte oss - hele døgnet, hver dag og hele året.

Daglig leder

Vanlige spørsmål
Kontakt begravelsesbyrået
Informasjon
Alltid her for deg
Lars Svanholm
Trondheim, Malvik og Melhus
90110550