Ivar Hervik

  • 01.12.1941 - 01.08.2022

Takk for alt du var for oss

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: