Edvarda Green Ulstad Stene

  • 28.05.1920 - 30.07.2022

Til minne om


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: