Jan Olav Aasly

  • 23.11.1950 - 19.06.2022

Min elskede Jan, vår omsorgsfulle pappa, svigerfar, morfar, bestefar, bror, svoger og onkel


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: