Elsa Henni Fjellstad

  • 02.10.1931 - 17.06.2022

Skjønt er å hvile når kreftene dovner, trøtt etter årenes slit og strev, Skjønt i den evige hvile å sove, vi ønsker deg alle: hvil i fred.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: