Toril Margrete Hokstad

  • 12.03.1953 - 16.06.2022

Du sovnet så stille da ferden var endt, men minnene om deg vil aldri bli glemt.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: