Kjell Ragnar Berg

  • 24.04.1943 - 15.06.2022

Vår kjære pappa ❤️

Takk for alt du var for oss.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: