Jørn Bathen

  • 25.04.1935 - 11.06.2022

Takk for smil og gode minner

Bilder

Bilde til minneord


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: