Ingemar John Petter Aamo

  • 12.07.1930 - 13.06.2022

Takk for alt du har vært for oss.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: