Harald Spjøtvold

  • 21.07.1948 - 05.05.2022

Vår kjære, snille Harald

døde fra oss den 5. mai 2022 - Vi savner deg sårt, men unner deg fred -

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: