Knut Arne Sommerschild

  • 28.09.1957 - 30.04.2022

Vår kjære pappa, svigerfar, bestefar, bror, svoger, onkel og venn

Så kom dagen og siste timen livets vei til enden var. Takk for minner, takk for gleder Takk for alt du for oss var.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: