Ole Grøndtveit

  • 08.07.1933 - 28.07.2022

Vår alles kjære pappa, svigerfar, bestefar, oldefar, bror og onkel

Du sovnet så stille da reisen var slutt, fra alt som deg plaget, nå hviler du ut.

Annonser for Ole Grøndtveit

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Adresseavisen
04-08-2022
Skriv ut annonse (PDF)