Harald Kristian Vik

  • 07.07.1940 - 01.08.2022

Min kjære mann, vår far, svigerfar og farfar

Jag skall gå genom tysta skyar, genom hav av stjærnors ljus, och vandra i vita nætter tills jag funnit min Faders hus. Jag skall klappa sakta på porten der ingen mer går ut, och jag skall sjunga av glædje som jag aldrig sjøng førut

Bestill blomster

Vi tar hånd om bestillingen og sørger for leveringen.

Blomster for levering til seremonien
Dette er dessverre ikke tilgjengelig da
tidsfristen for levering av blomster er utgått.
Blomster for levering til hjemmet